SV.Barborka

KRAJINA BANÍKOV POMENOVANÁ PO SVOJEJ PATRÓNKE SV. BARBORKE. OBÝVAJÚ JU BANSKÍ ŠKRIATKOVIA - PERMONÍCI, KTORÍ STRÁŽIA PODZEMNÉ PRIESTORY AJ SO SVOJIMI POKLADMI.

DOBRÝM ĽUĎOM VEDIA POMÔCŤ. SPÝTAJTE SA NA CESTU, KTORÁ VEDIE KU VZÁCNEJ MINCI RÍŠE AGHARTHA, URČITE VÁM POMÔŽU. PONÚKNU VÁM MINCU KRAJINY SV. BARBORKA. ZÍSKAJTE JU!

SPOLU S MINCOU DOSTANETE DO MAPY POTVRDENIE I DOBRÚ RADU AKO ZÍSKAŤ UNIKÁTNU MINCU RÍŠE AGHARTHA. TAK „ ZDAR BOH „ NA VAŠEJ CESTE!