Kde nájdeš mapu Aghartha

KDE NÁJDETE MAPU RÍŠE AGHARTHA?

MAPU RÍŠE AGHARTHA ZÍSKATE V KAŽDEJ JEJ KRAJINE. TAK ISTO JE VYSOKÝ PREDPOKLAD, ŽE JU NÁJDETE NA VŠETKÝCH MIESTACH LIPTOVA, KDE SA STRETÁVAJÚ ĽUDIA HĽADAJÚCI POKOJ A ODDYCH.